Tingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
1.1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna pood.arvutitehnik.ee (edaspidi Arvutitehnik e-pood) omanik DRKD Service OÜ vahel Arvutitehnik e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Arvutitehnik e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
 
2. Hinnad
2.1. Arvutitehnik e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.
2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
 
3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
3.1. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile „Vormistage tellimus”. Teid suunatakse tellija andmete leheküljele.
3.2. Tellija andmete lehel valige, kas soovite tellimust esitada kliendiks registreerimata või registreerudes. Kui teil on kasutajakonto juba olemas, võite samal lehel sisse logida. Sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule „Jätka”. Teid suunatakse tellimuse kinnituse ja makseviisi valiku leheküljele.
3.3. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
3.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest DRKD Service OÜ arvelduskontole.
4. Toodete eest tasumine
4.1. Toodete eest saate tasuda läbi internetipanga. Klikkides tellimuse kinnituse leheküljel „Kinnita Tellimus“. Kui oleme tellimuse üle vaadanud, siis saadame teile e-mailile arve, mille alusel saate kauba eest tasuda. Peale tasumist postitame kauba esimesel võimalusel.
4.2. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole 5 päeva jooksul ostusummat tasunud.
 
5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud Smartposti või Omniva automaati.
5.2. Laosolevate kaupade tarne on Eesti piires üldjuhul 1-2 päeva.
5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest DRKD Service OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.5. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa tagastatakse Teile. Tellimisel toote osas saadame teile 50% ettemaksu arve.
5.4. Kui Teie poolt tellitud tooted on Smartpost-le või Omniva-le  üle antud, teatab pakiautomaadi firma Teid paki saabumisest automaati SMS-ga.
5.5. Smartpost ja Omniva toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud automaati. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.
5.6. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. DRKD Service OÜ ja transportija ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
5.7. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@arvutitehnik.ee või DRKD Service OÜ kontakttelefonile (+372) 5849 9925
 
6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Arvutitehnik e-poe elektronposti aadressile pood@arvutitehnik.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbri ning oma panga arvelduskonto numbriga või helistades DRKD Service OÜ kontakttelefonil (+372) 5849 9925.
6.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada või vahetada välja mõne muu toote vastu, saates Arvutitehnik e-poe aadressile info@arvutitehnik.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbri, oma panga arvelduskonto numbri ning aadressiga, kus tagastatavad tooted asuvad või helistades DRKD Service OÜ kontakttelefonil (+372) 5849 9925. Kasutamise tunnustega  toodete tagastusest (nt.arvuti- ja konsoolimängud, tarkvara jms.) on DRKD Service OÜ-l õigus keelduda. Kui tagastamisel ilmneb, et arvuti tarkvara on kasutatud ning DRKD Service OÜ-l ei ole võimalik arvutit enam algses seisukorras müüa, on DRKD Service OÜ-l  õigus nõuda kliendilt tasu arvuti puhastamise eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.
6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa millest klient kannab toote lattu saatmisega seotud kulutused kuni 10 EUR ulatuses (p. 6.5). Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4., 6.5 ja 6.6 sätestatud juhtudel.
6.4. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted).
6.5. Arvutitehnik e-poel on õigus tagastatava toote transpordikulu kuni 10 EUR ulatuses kliendilt küsida ning selles mahus tagastavast summast maha võtta.
6.6. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud (i) asjaoludest, mis ei ole tingitud DRKD Service OÜ; ning (ii) toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on DRKD Service OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab DRKD Service OÜTeile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja DRKD Service OÜvahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.
 
7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
7.1. DRKD Service OÜvastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.
7.2. DRKD Service OÜei vastuta:
1) teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode DRKD Service OÜkulul.
7.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
7.5. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.
 
8. Vastutus ja vääramatu jõud
8.1. DRKD Service OÜvastutab Teie ees ja Teie vastutate DRKD Service OÜees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. DRKD Service OÜei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida DRKD Service OÜei saanud mõjutada ning mille saabumist DRKD Service OÜei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
 
9. Muud tingimused
9.1. Kõiki Arvutitehnik e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka DRKD Service OÜ-l  puudub neile juurdepääs.
9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
9.3. Teie ja DRKD Service OÜvahel seoses Arvutitehnik e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Viru maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 
10. Lisatingimused
10.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
10.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab DRKD Service OÜendale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.
10.3. DRKD Service OÜjätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 1000 EUR'i maksev sülearvuti on järsku müügis 10 EUR'iga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).
10.4. Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib Arvutitehnik e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhul Arvutitehnik e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil (+372) 5849 9925.